ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

Η εταιρεία μας καλύπτει το σύνολο των αναγκών οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού, για την προστασία και την ποιότητα του νερού. Διαθέτουμε μια ολοκληρωμένη σειρά μηχανημάτων που μπορούν να δώσουν λύσεις σε θέματα απομάκρυνσης μικροβιακού φορτίου ή/και  ανόργανων συστατικών – βαρέων μετάλλων. Οι τομείς με τους οποίους ασχολούμαστε είναι οι παρακάτω: 

  • Αντίστροφη όσμωση
  • Αποσκλήρυνση
  • Απολύμανση
  • Αφαλάτωση θαλασσινού νερού
  • Αποσιδήρωση-Απομαγγάνωση
  • Φίλτρανση
  • Απιονισμός 

 

Category
Services
error: Content is protected !!
elΕλληνικά